Planavdelingen i Nedre Eiker kommune behandler plansaker også for Svelvik kommune.  Her finner du en oversikt over reguleringsplanarbeid som er igangsatt og under arbeid, fordelt på Nedre Eiker og Svelvik

Nedre Eiker kommune:

 • Åsen Gård.  (hovedadkomst Åsen)
 • Solberg Spinderi, nord
 • Orkideåsen
 • Fjellbrott
 • Brøttet
 • Boligfelt Åsen gbnr. 19/33 
 • Nordmosvingen
 • Gamle Riksvei, Vinnes Nordre del II
 • Solberg Teglverk
 • Vikåsen (idrettslag og Åsen skole)
 • Harelabben
 • Hagatjernveien nr. 142-146 (Wilson)
 • Eknes Elvepark (Gamle Riksvei 361)
 • Haftornveien sør
 • Gamle Vinnesgate
 • Vinnesbråtan
 • Steinbergveien Øst
 • Vassenga (Flerbrukshall)
 • Åsensletta
 • Fylkesvei 283, Vinnes bru
 • Anlegg for gående og syklende i Korvaldveien
 • Nybruveien næringspark

Se "kunngjøringer, høringer og ettersyn" for evt. reguleringsplaner som har kunngjøringer pr. dags dato.

Svelvik kommune:

 • Nordby massedeponi
 • Berger
 • Grunnane næringsområde
 • Nordby terrasse

Se nettsiden til Svelvik kommune under "Høringer og kunngjøringer" for evt. reguleringsplaner som har kunngjøringer pr. dags dato.