Her finner du en oversikt over reguleringsplanarbeid som er igangsatt og under arbeid

  • Åsen Gård. 
  • Solberg Spinderi. 
  • Orkideåsen. 
  • Strandveien. 
  • Mikkelsbråten. 
  • Fjellbrott. 
  • Brøttet. 
  • Mjøndalen Stasjon.
  • Veiavangen Ungdomsskole.
  • Boligfelt Åsen gbnr. 19/33. 
  • Tverrveien. 
  • Nordmosvingen. 
  • Trollhullet (endring av plan)
  • Vikåsen. 
  • Harelabben.  
  • Solløs (endring av plan)
  • Flomsikring Mjøndalen. 
  • Granittlia (endring av plan)
  • Bakkebruddet
  • Liebakk
  • Fjellheimveien nord. 
  • Gamle Riksvei 361. 

Se "kunngjøringer, høringer og ettersyn" for reguleringsplaner som har kunngjøringer pr. dags dato.