Planavdelingen i Nedre Eiker kommune behandler plansaker også for Svelvik kommune.  Her finner du en oversikt over reguleringsplanarbeid som er igangsatt og under arbeid, fordelt på Nedre Eiker og Svelvik

Nedre Eiker kommune:

 • Åsen Gård.  (hovedadkomst Åsen)
 • Solberg Spinderi, nord
 • Orkideåsen. 
 • Herstrøm Næringspark
 • Strandveien 7-11
 • Storgaten 88 og 90
 • Fjellbrott. 
 • Veiavangen Ungdomsskole og flerbrukshall
 • Boligfelt Åsen gbnr. 19/33. 
 • Nordmosvingen. 
 • Trollhullet (endring av plan)
 • Vikåsen. 
 • Harelabben.  
 • Flomsikring Mjøndalen. 
 • Granittlia (endring av plan)
 • Vassenga (Hall)
 • Mjøndalen stadion, leiligheter/tribune
 • Eiker Pukkverk
 • Solberg idrettsområde
 • Eknes Elvepark (Gamle Riksvei 361)
 • Hagatjernveien 142-146 (Wilson)
 • Gamle Vinnesgate
 • Steinbergveien Øst
 • Vinnesbråtan
 • Vikkolljordet "Agropolis"
 • Åsensletta
 • Åserud Næring

Se "kunngjøringer, høringer og ettersyn" for evt. reguleringsplaner som har kunngjøringer pr. dags dato.

Svelvik kommune:

 • Svelvigen Brygge
 • Ebbestad/Sandkleiva
 • Strandgaten 25 m.fl.
 • Stomperud
 • Nordby massedeponi
 • Gang- og sykkelvei Helinga, Berger
 • Bakken
 • Grunnane næringsområde
 • Nordby terrasse
 • Gjestebrygger, Svelvik sentrum

Se nettsiden til Svelvik kommune under "Høringer og kunngjøringer" for evt. reguleringsplaner som har kunngjøringer pr. dags dato.