Ved fastsetting av etasje og rom i en bygning deles bruksenheter opp i hoveddeler og tilleggsdeler

Hva som inngår i begrepene hoveddel og tilleggsdel defineres i  Direktoratet for byggkvalitets TEK10  og avhenger av om bygningen brukes til bolig, næringsbygg eller publikumsbygg. I dette tilfelle konsentrerer vi oss om begreper i boligbygg. (Listen er ikke uttømmende)

I hoveddel inngår:

 • oppholdsrom, soverom, kjøkken, kjølerom, entre, vindfang
 • bad, dusjrom, toalett, vaskerom, badstue, rom for svømmebasseng, trimrom
 • solenergirom som brukes som oppholdsrom også om vinteren, (isolert) (f.eks innglasset balkong, vinterhage e.l.
 • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt ovenfor

I tilleggsdel inngår:

 • boder, oppbevaringsrom, garasje
 • tekniske rom (ventilasjonsrom, fyrrom, heismaskinrom, søppelrom eller liknende)
 • solenergirom som ikke kan brukes som oppholdsrom om vinteren, (uisolert) (f.eks innglasset balkong, vinterhage e.l.)
 • balkonger, terrasser, portrom, arkader og andre åpne arealer
 • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt, og mellom disse rom og hoveddel

De forskjellige kravene til tilleggsdel og hoveddel er beskrevet i Byggteknisk forskrift § 1-2.
Har du et hus som er bygget før 2011 vil følgende krav være unntatt eller endret:

 • Tilgjengelighet (TEK §§ 12-2, 12-5 og 12-9)
 • Bodarealer (TEK § 12-10, første ledd annet punktum bokstav a og b)
 • Radonsperre (TEK § 13-5 annet og tredje ledd)
 • Utsyn (TEK § 13-13)
 • Dagslys (TEK § 13-12)
 • Romhøyde (TEK § 12-7)
 • Energikrav (TEK § 14-2 til § 14-5
 • Ventilasjon (TEK § 13-2)