Ved fastsetting av etasje og rom i en bygning deles bruksenheter opp i hoveddeler og tilleggsdeler

Hva som inngår i begrepene hoveddel og tilleggsdel defineres avhenger av om bygningen brukes til bolig, næringsbygg eller publikumsbygg. I dette tilfelle konsentrerer vi oss om begreper i boligbygg. (Listen er ikke uttømmende)

I hoveddel inngår:

 • oppholdsrom, soverom, kjøkken, kjølerom, entre, vindfang
 • bad, dusjrom, toalett, vaskerom, badstue, rom for svømmebasseng, trimrom
 • solenergirom som brukes som oppholdsrom også om vinteren (isolert), f.eks. innglasset balkong, vinterhage e.l.
 • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt ovenfor

I tilleggsdel inngår:

 • boder, oppbevaringsrom, garasje
 • tekniske rom (ventilasjonsrom, fyrrom, heismaskinrom, søppelrom eller liknende)
 • solenergirom som ikke kan brukes som oppholdsrom om vinteren (uisolert), f.eks. innglasset balkong, vinterhage e.l.
 • balkonger, terrasser, portrom, arkader og andre åpne arealer
 • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt, og mellom disse rom og hoveddel

De forskjellige kravene til tilleggsdel og hoveddel er beskrevet i Byggteknisk forskrift § 1-2.
Har du et hus som er bygget før 2011 vil følgende krav være unntatt eller endret:

 • Tek 17 § 1-2, 8 ledd
 • Tilgjengelighet (TEK §§ 12-2 og bad og toalett §12-9)
 • Sportsbod (TEK § 12-10, 2. ledd)
 • Radonsperre (TEK § 13-5, 2. og 3. ledd)
 • Utsyn (TEK § 13-8)
 • Energieffektivitet (TEK § 14-2 til § 14-5