Eldre bygninger registrert i Sefrakregisteret

Det ble foretatt en kartlegging av eldre bygninger rundt første halvdel av 1980 tallet. Bygningene som var eldre enn 100 år den gang kartleggingen ble foretatt, samt nyere bygg av spesiell arkitektonisk verdi, er registrert i det såkalte SEFRAK- registeret.

Tiltak på disse bygningene sendes til uttalelse hos Fylkeskommunens kulturvernavdeling. Kommunen vil rådføre seg med Fylkeskommunen i sin vurdering av bygningstiltaket.

Søker kan også selv be om en uttalelse fra Fylkeskommunen ved prosjektering av tiltak. Den skriftelige vurderingen fra fylkeskommunen må da legges ved søknaden til kommunens byggesaksavdeling.