Kravet til uteoppholdsareal skal sikre at hver eiendom skal ha tilstrekkelig og tilfredsstillende areal for utomhusaktiviteter.

Kommuneplanen av 7.10.2015 har i punkt 7.4 bestemmelser om arealkravet. Minimum utomhusareal forkortes MUA.

Arealkravet for småhus, enebolig, to-, tre-, og firemannsboliger, kjedehus, rekkehus og sekundærleiligheter er minimum 50 m2 (MUA=50 m2)

For lavblokk, høyblokk og trerrassert bebyggelse er MUA=20 m2, hvorav  minimum 10 m2 til pivat uteoppholdsareal.

Minimum utomhusareal skal oppfylle visse krav:

  • Arealet skal ikke være brattere enn 1:3
  • Arealene skal ha gunstig plassering i forhold til støy, sol og vind. 
  • Arealet skal ikke ha skygge større del av dagen
  • Delvis innglasset veranda/balkong o.l. regnes som uteoppholdsareal.

Dokumentasjon på anvendeligheten av arealet skal foreligge og dokumenteres før byggestillatelse gis.