Richard Sletten Nilsen

Virksomhetsleder Samfunnsutvikling (kst.)

Ine Helene Haugan

Fagansvarlig Politisk sekretariat

Tlf: 32 23 25 25 Mob: 990 33 896

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Gamle Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00