D5 er et samarbeid mellom kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Svelvik og Sande. Samarbeidet legger til rette for lønnsom og framtidsrettet næringsetablering.

Den geografiske plasseringen av kommunene, infrastrukturen og et allerede voksende næringsmiljø med høy teknologisk kompetanse, gjør dette til et svært attraktivt område for virksomheter!

Lær mer om D5 og aktuelle etableringsområder ved å se videoen under og besøk D5-samarbeidets egen nettside.