Drammensregionen (tidligere D5) er et samarbeid mellom kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Svelvik, Lier og Sande. Samarbeidet legger til rette for lønnsom og framtidsrettet næringsetablering.

Den geografiske plasseringen av kommunene, infrastrukturen og et allerede voksende næringsmiljø med høy teknologisk kompetanse, gjør dette til et svært attraktivt område for virksomheter!

Lær mer om Drammensregionen og aktuelle etableringsområder ved å se videoen Norges mest attraktive område for næringsetablering og besøk Drammensregionen sin egen nettside.