Et gratis tilbud til innbyggere i Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande og Svelvik.

Å starte for seg selv krever mye arbeid og stå-på-vilje. Det å lykkes eller ikke er blant annet avhengig av personlige og faglige forutsetninger, en godt gjennomarbeidet forretningsplan, fokus på verdiskaping, samt hard og målrettet arbeid mot markedet. Også etter oppstart krever det hardt arbeid og kontinuerlig utvikling av forretningsplanen. En klar idé om hva som skal leveres og til hvem, og hvordan det skal gjøres vil være kjernen i forretningsplanen. I gründerportalen www.minegenbedrift.no finner du det meste du trenger å vite for å starte din ege bedrift. Portalen er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Drammen Næringslivsforening og kommunene Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Øvre Eiker og Nedre Eiker.

Personlig veiledning

Etablererveiledningen v/Næringsforeningen i Drammensregionen kan gi deg personlig veiledning og rådgivning – fra idé til etablert virksomhet – og rådgivning videre i driftsfasen. De gir også næringsfaglig vurdering i de tilfeller NAV ønsker dette.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Bragernes Torg 13, 3017 Drammen
Tlf.: 900 45 128
E-post:  
Nettside: www.etablererveiledning.no

Altinn – starte og drive bedrift

Altinn har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. På siden blir du ledet gjennom det offentlige regelverket samtidig som du får tips om støtteordninger og hjelpemuligheter. Du finner også lenker til skjemaer, til lovtekster og til fordypning hos andre.

Gå til Altinn – starte og drive bedrift