Mjøndalen handel- og serviceforening har som mål å skape en travel og koselig "grønn småby" med et attraktivt handels– og servicetilbud.

Mjøndalen handel- og serviceforening jobber for:

  • å øke samarbeidet mellom dem som driver næringsvirksomhet i kommunen
  • søke å få til et gjensidig godt samarbeid mellom foreningen og de kommunale etater som tar seg av næringslivsspørsmål
  • få til et godt samarbeide med lag, foreninger og organisasjoner som arbeider i kommunen vår
  • være en aktiv samarbeidspartner overfor kommunen for å få mest mulig igjen for de knappe ressurser som settes av til stedsutvikling i Mjøndalen sentrum
  • profilere Mjøndalen via ulike media med tiltak og aktiviteter for å vise at Mjøndalen er en viktig del av et sterkt voksende handelsområde.   

Se visitmjondalen for å lese mer om hva du kan oppleve i Mjøndalen!