I Nedre Eiker finnes alt fra tunge hjørnesteinsbedrifter til nyetablerte selskaper. Kommunen prioriterer næringsutvikling, både i forhold til eksisterende og nye virksomheter.

Kommunen bestreber seg på å ha et nært og tillitsfullt samarbeid med næringene.

Det er avsatt 527 dekar til næringsformål i ny kommuneplan. Området strekker seg fra Orkidéhøgda i vest til landbruksarealene på Ytterkollen i øst. Deler av området er avsatt til kombinertformål næring og handel. Næringsområdene grenser til E 134.

I Mjøndalen sentrum er det transformasjonsområder som egner seg til kontor og servicenæringer nær jernbanestasjon.

Det finnes også noen lokaler, alle i privat eie, som formidles gjennom næringsmeglere i Drammensregionen.

Stolt historie

Nedre Eiker kommune har en stolt historie. Vi var den kommunen i landet som hadde flest ansatte i industrien i forhold til innbyggertall. Kommunens innbyggere var altså i høysete grad med på å skape de verdier som la grunnlaget for velferdsstaten Norge!

I dag er det varehandel som dominerer i Nedre Eiker, med bygge- og anleggsvirksomhet på annen plass hvor Isachsen gruppen AS er den største og industri på tredje plass med Trelleborg Offshore Norway AS som den største.

Vekst på flere områder

Nedre Eiker er en vekstkommune. Innenfor næringsområdet opplever vi blant annet at bygg- og anleggsnæringen og logistikkvirksomheten har hatt stor vekst de siste årene, både i eksisterende virksomheter og ved mange nye etableringer. Kommunen er i dag et regionalt handelsmessig knutepunkt med Buskerud Storsenter som en av de største virksomhetene etterfulgt av handelsbedriftene på Orkidéhøgda med store varehuskjeder.

En del av Drammensregionen

Nedre Eiker kommune er en del av det regionale arbeids-, bolig- og utdanningsmarkedet som heter Drammensregionen. Vi arbeider derfor aktivt for å styrke det regionale samarbeidet i forhold til næringsutvikling. Du kan lese mer om næringssamarbeidet på nettsiden til Drammenregionen (tidligere D5 samarbeidet) 

Vi kan ikke love gull og grønne skoger til deg som ønsker å etablere egen virksomhet eller flytte din bedrift til oss. Det vi kan love, er at vi vil ta vel imot deg, og gjøre vårt beste for at du vil få et godt grunnlag å fatte eventuelle beslutninger på.