Nedre Eiker Næringsråd er en upolitisk forening som jobber med utvikling av eksisterende næringsliv og stimulerer til etablering av nye virksomheter.

Nedre Eiker Næringsråd er tilknyttet Næringsforeningen i Drammensregionen (NFDR). Næringsrådene er viktige aktører i samspillet mellom kommune og næringsliv, og bidrar til å påvirke næringspolitiske prosesser. Lier, Sande, Svelvik og Øvre Eiker har tilsvarende næringsråd tilknyttet NFDR.