Bestemmelser

Skjenkebevilling til enkeltarrangement

Retningslinjer for tildeling av skjenkebevilling til enkeltarrangement, samt søknadsskjema og retningslinjer for skjenking av alkoholholdig drikk (pdf) ved utøving av gitt bevilling.

Salg-, skjenke- og/eller serveringsbevilling

Søknadsskjema med veiledning. (pdf)