Skatteoppkreveren har ansvaret for innkreving av skatter og avgifter samt kontrollen av kommunenes arbeidsgivere.

"Skatteoppkreveren i Eiker" er et interkommunalt samarbeid mellom Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune. Se Skatteoppkreverens nettside for kontaktinformasjon.

Bankkonto for innbetaling av skatt for Nedre Eiker: 1506 06 50567

Skatteetaten

Nedre Eiker tilhører for øvrig Skatt sør Kongsberg. Skattetaten har utviklet en rekke digitale og automatiserte tjenester. Informasjon om disse finner du på Skatteetatens nettsider