Nedre Eiker tilhører Skatt sør Hokksund.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Rådhuset, 3300 HOKKSUND
Besøksadresse: Stasjonsgata 24, 3300 HOKKSUND
Telefon: 32 25 10 00
Fax: 32 25 10 79

Bankkonto for innbetaling av skatt for Nedre Eiker: 6345.06.06253