Drammen brannvesen IKS har ansvar for tilsyn av utsalgssteder og behandling av søknader om handel med fyrverkeri.

Se drbv.no for mere informasjon om søknadsbehandling og elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist for handel av fyrverkeri for inneværende år er 1. mai. 

Gebyr for tilsyn av utsalgssteder og behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri - 2017

  • kr. 2 472,50 inkl. mva. (kr. 1 978,-) Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn)
  • kr. 550,00 inkl. mva. (kr. 440,-)  Gebyr for 1.gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) 
  • kr. 1 412,50 inkl. mva. (kr. 1 130,-) Gebyr for 2. gangs tilsyn