Drammen brannvesen IKS har ansvar for tilsyn av utsalgssteder og behandling av søknader om handel med fyrverkeri.

Se drbv.no for mer informasjon om søknadsbehandling og elektronisk søknadsskjema.

Gebyr for tilsyn av utsalgssteder og behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri - 2018

  • Behandling av søknad, inkludert administrative utgifter ved første tilsyn: kr 2 537,50 inkl. mva. (kr 2 030,-) 
  • Første gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn): kr 563,75 inkl. mva. (kr 451,-)  
  • Andre gangs tilsyn: kr 1 450,50 inkl. mva. (kr 1 160,-)