Alle skolene starter opp mandag 19. august. Se tidspunkt for hver enkelt skole.

Siri Sørensen

Kommunalsjef Oppvekst og kultur

Postadresse
Nedre Eiker kommune
Pb. 399, 3051 Mjøndalen

Besøksadresse
Gamle Rådhusgata 2, Mjøndalen

Telefon: 32 23 25 00