Felles retningslinjer og skjema for skolene i Nedre Eiker

Skjema: Samtykke bading ute

Retningslinjer:

Ved bading ute kreves det ekstra oppmerksomhet av de som skal ha tilsyn med elevene. Skolene har derfor rutiner over hva som skal gjøres i forkant av utendørs bading: 

  • Planlegge og tilpasse aktivitetene til elevenes ferdigheter og hvordan aktivitetene skal gjennomføres.
  • Velge og vurdere sted slik at tilsyn og sikkerheten til alle elevene blir best mulig ivaretatt . Avgrenset og tydelig definert badeområde. Hovedansvarlig skal være kjent med området og være klar over mulige faremomenter.  
  • Tydelige regler og grenser for elevene. Hvilke aktiviteter som er tillatt, ønsket atferd.

Kravene til tilsyn og elevantall per lærer/instruktør er i utgangspunktet de samme som ved innendørs svømming. Det samme gjelder krav til kvalifikasjoner og årlig godkjenning.

Skolene har også alarmplan tilpasset utendørs bading.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at skolen innhenter skriftlig samtykke fra foreldre i forkant av utendørs bading.