Her ligger skjema for å søke om å bytte fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag og valgfag

Bytte av fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag

Skjema: Bytte av fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag

Du kan bytte fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag første halvdel av 8.trinn. 

Det er viktig å merke seg følgende:

Hvis du velger arbeidslivsfag, engelsk eller norsk fordypning på ungdomsskolen og ønsker å gå et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring (Studiespesialisering, Idrettsfag, Musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon eller Kunst, design og arkitektur), må du ha fremmedspråk i tillegg til engelsk i 3 år på videregående skole. Dette betyr at du må ha 140 timer fremmedspråk på Vg3, noe som vil begrense muligheten til valg av programfag siste året på videregående.
Elever som fullfører tre år med fremmedspråk på ungdomsskolen, avslutter faget etter to år i videregående. Tredje året kan de kan velge enten fordypning i fremmedspråket (Nivå III vil gi ett helt tilleggspoeng ved opptak til universitet eller høyskole) eller andre programfag i Vg3.:

 Bytte av valgfag

Skjema: Bytte av valgfag

Valgfag kan du bytte fram til høstferien.