Skolene i Nedre Eiker har felles rutiner rundt forvaltning av opplæringslovens § 9a - Elevenes skolemiljø.

Opplæringsloven §9a ble endret juni 2017, endringene trer i kraft fra skolestart. Skolene vil prkatisere de nye reglene og kommunen vil endre og utarbeide nye retningslinjer for forvaltning av opplæringslovens § 9a.   

 Skjema: Henstilling om tiltak etter opplæringslovens 9a

Som foresatt kan du sende henstilling til skolen om tiltak etter opplæringslivens § 9a. Det enkleste er å ta direkte kontakt med skolen, men benytt gjerne skjemaet dersom du finner det mer hensiktsmessig.

Logo Null Mobbing