Skolene i Nedre Eiker har felles rutiner rundt forvaltning av opplæringslovens § 9a - Elevenes skolemiljø.

   Skjema: Henstilling om tiltak etter opplæringslovens 9a

Retningslinjer for forvaltning av opplæringslovens §9a

Som foresatt kan du sende henstilling til skolen om tiltak etter opplæringslivens § 9a. Det enkleste er å ta kontakt med skolen, men benytt gjerne skjemaet dersom du finner det mer hensiktsmessig.