Skjemasamlingen

Vi har fått informasjon om at skjemaet: Søknad om utvidet tid og andre tilpasninger ved eksamen" ikke har fungert. Dette skal nå være rettet opp. 

Vi har opplevd at skjemaene ikke fungerer i noen nettlesere.  Så langt vi erfarer gjelder dette spesielt EDGE. 

Hvis du opplever dette, anbefaler vi deg å prøve en annen nettleser f.eks. Google