Skjemasamlingen

Vi har fått informasjon om at skjemaet: "Søknad om utvidet tid og andre tilpasninger ved eksamen" ikke har fungert. Dette skal nå være rettet opp. 

Det er også noen som opplever at skjemaene ikke fungerer i alle nettlesere. Så langt vi erfarer gjelder dette spesielt Microsoft EDGE. 

Hvis du opplever dette  anbefaler vi deg å prøve en annen nettleser f.eks. Google Chrome.