Her er "skoleruta" for SFO, med oversikt over ferie og planleggingsdager for alle SFO ordningen i kommunen.

SFO- ordningene holder åpent 7-17 alle dager det er skole og på skolefrie dager.

I tabellen nedenfor følger en oversikt over skolefrie dager, med dager SFO holder åpent og dager det er stengt. Viser ellers til skoleruta og vedtektene for SFO.

 August 2016

 

SFO åpent skolefrie dager 2. -   18. august.

Åsen SFO: 2 planleggingsdager midt i august. SFO stengt.

Andre   SFO - ordninger: Planleggingsdag 1. august. SFO stengt.

September 2016

 

Oktober 2016

SFO åpent i skolenes høstferie i uke 40 (3. - 7. oktober).

November 2016

Krokstad SFO: Planleggingsdag 18.novmber. SFO stengt.

Andre SFO ordninger åpent fredag 18. november. Skolene har planleggingsdag

Desember 2016

 

 

 

Alle SFO ordningene: Åpent 22.   desember.

Åsen og Krokstad SFO: Åpent 23. desember

Andre   SFO – ordninger: Planleggingsdag 23. desember. SFO stengt  

Alle   SFO ordningene  er stengt i romjula.

Januar 2017

Krokstad SFO: Planleggingsdag mandag  2. januar. SFO stengt.

Andre SFO ordninger  holder åpent mandag 2.   januar.

Første skoledag 3. januar.

Februar/Mars 2017

SFO holder åpent i skolenes vinterferie i uke 9   (27. februar – 3. mars).

April 2017

SFO  er stengt i skolenes påskeferie.

Mai 2017

Krokstad SFO : Åpent fredag 26.mai.

Andre SFO - ordninger: Planleggingsdag fredag 26. mai. SFO er stengt.

Juni 2017

Alle SFO- ordningene holder åpent   22.-30.juni

Juli 2017

 

 

Det blir sommer  - SFO  første uka i juli. 3.- 7. juli. på Solberg  SFO.

Påmelding kreves, melding   deles ut i april, svarfrist 1. mai.   Betaling etter dagpengesats for hver dag barnet deltar.

Ellers i juli er SFO stengt.