Her er "skoleruta" for skolefritidsordningen, med oversikt over ferie og planleggingsdager for alle SFO i kommunen.

Alle SFO i kommunen holder åpent fra kl. 07 til kl. 17. I tabellen nedenfor følger en oversikt over skolefrie dager, med dager SFO holder åpent og dager det er stengt. Se ellers skoleruta og vedtektene for SFO.

April 2018

SFO er stengt i skolenes påskeferie.

Mai 2018

Planleggingsdager:

Mjøndalen: 11. og 18. mai
Krokstad: 11.mai
Solberg: 11. mai
Steinberg: 11. og 18. mai
Stenseth: 18. mai
Åsen: 11. og 18. mai

Juni 2018

Alle SFO-ene har åpent til og med 29. juni.