Her er "skoleruta" for skolefritidsordningen, med oversikt over ferie og planleggingsdager for alle SFO i kommunen.

Alle SFO i kommunen holder åpent fra kl. 07 til kl. 17. I tabellen nedenfor følger en oversikt over skolefrie dager, med dager SFO holder åpent og dager det er stengt. Se ellers skoleruta og vedtektene for SFO.

Januar 2019

Alle SFO-ene har planleggingsdag 2. januar.

Mai 2019

Alle SFO-ene har planleggingsdag 31. mai.

Juni 2019

Siste dag før sommeren på SFO er fredag 28. juni.