Her er "skoleruta" for skolefritidsordningen, med oversikt over ferie og planleggingsdager for alle SFO i kommunen.

Alle SFO i kommunen holder åpent fra kl. 07 til kl. 17. I tabellen nedenfor følger en oversikt over skolefrie dager, med dager SFO holder åpent og dager det er stengt. Se ellers skoleruta og vedtektene for SFO.

Juni 2018

Alle SFO-ene har åpent til og med 29. juni.

August 2018

Planleggingsdag 1. august på Krokstad, Solberg, Stenseth, Mjøndalen og Steinberg SFO.

Åsen SFO holder åpent 1. august.

Januar 2019

Alle SFO-ene har planleggingsdag 2. januar.

Mai 2019

Alle SFO-ene har planleggingsdag 31. mai.