Her er "skoleruta" for skolefritidsordningen, med oversikt over ferie og planleggingsdager for alle SFO i kommunen.

Alle SFO i kommunen holder åpent fra kl. 07 til kl. 17. Se også skoleruta og vedtektene for SFO.

Januar 2019

Alle SFO-ene har planleggingsdag 2. januar.

April 2019

Alle SFO-ene har stengt i påskeuka (15.–19. april)

Mai 2019

Alle SFO-ene har planleggingsdag 31. mai.

Juni 2019

Siste dag før sommeren på SFO er fredag 28. juni.

August 2019

De fleste SFO-ene har planleggingsdag 1. august. Første åpningsdag etter ferien er derfor 2. august.