Kommunen har felles søknadsrutiner, vedtekter og ordensreglement som gjelder for alle SFO ordningene i kommunen. Informasjon om den enkelte SFO ordning finner du på sidene til skolen.

Søknad, plasstyper  og priser SFO Nedre Eiker

Vedtekter for SFO Nedre Eiker

SFO - året: oversikt over skoleåret ferie og stengte dager

Lokal forskrift SFO orden og oppførsel

Ordensreglement SFO