På denne siden finner du de kommunale vedtektene, plasstyper, oversikt over åpningsdager og søknadsskjema til SFO. Informasjon om den enkelte SFO ordning finner du på sidene til skolen.

Søknad om plass SFO - endring av plasstype

Vedtekter for SFO Nedre Eiker

Plasstyper SFO Nedre Eiker

SFO - året: oversikt over skoleåret ferie og stengte dager

Lokal forskrift SFO orden og oppførsel

Ordensreglement SFO