Innskriving 1. klasse i grunnskolen

Alle barn er skolepliktige fra skoleåret de fyller seks år. Varsel om innskriving ble sendt til foresatte via e-post ca. 30. januar 2019. Når varselet er mottatt kan du logge deg inn på Oppvekstportalen for å bekrefte plassen. Der kan du også foreta eventuelle endringer på opplysninger.

Flere opplysninger om skoleinnmeldig finner du på Oppvekstportalen.

Barnet blir innskrevet ved skolen i den skolekretsen det tilhører (nærskolen). Fra januar 2019 kan for øvrig to nye områder i Krokstad krets velge Stenseth skole.

Har du nylig flyttet til kommunen og ikke mottat brev om innskriving, kontakt etatskontoret for oppvekst på telefon 32 23 25 00.

Innskriving må finne sted selv om:

  • Det søkes om utsatt eller framskutt skolestart (Av hensyn til saksbehandlingen må slike søknader være oss i hende senest 1. februar det året eleven skal starte på skolen.)
  • Familien planlegger flytting i løpet av våren/sommeren før skolestart.

NB! Vi anbefaler at du ikke bruker nettleseren Internet Explorer/Edge når du logger på Oppvekstportalen. Dette for å unngå tekniske problemer.