Oversikt over skoleåret med ferie- og fridager.

Skoleruta 2018–19

MÅNEDFRIDAGER M.M.

August

Skolestart. Første skoledag mandag 20. august.

September

 

Oktober

Høstferie 1.–5. oktober (uke 40)

November

Elevfri mandag 19. november (planleggingsdag)

Desember

Siste skoledag før jul fredag 21. desember

Januar

Første skoledag etter jul torsdag 3. januar

Februar

Vinterferie 25. februar–1. mars (uke 9)

Mars

Vinterferie 25. februar–1. mars (uke 9)

April

Påskeferie 15. april22. april.
Første skoledag etter påske tirsdag 23. april.

Mai

Fri onsdag 1. mai, fredag 17. mai, torsdag 30. mai (Kristi himmelfartsdag) og fredag 31. mai.

Juni

Fri mandag 10. juni (2. pinsedag). Siste skoledag fredag 21. juni.

Skoleruta 2019–20

MÅNEDFRIDAGER M.M.

August

Skolestart. Første skoledag mandag 19.august

September

 Høstferie 30. september–4. oktober (uke 40)

Oktober

Høstferie 30. september–4. oktober (uke 40)

November

Elevfri mandag 18. november (planleggingsdag)

Desember

Siste skoledag før jul fredag 20. desember

Januar

Første skoledag etter jul torsdag 2. januar

Februar

Vinterferie 24. februar–28. februar (uke 9)

Mars

 

April

Påskeferie 6. april–13. april.
Første skoledag etter påske tirsdag 14. april.

Mai

Fri fredag 1. mai, torsdag 21. mai (Kristi himmelfartsdag) og fredag 22. mai.

Juni

Fri mandag 1. juni (2. pinsedag). Siste skoledag torsdag 18. juni.