Skolene i Nedre Eiker har en felles visjon. Sammen med slagord for skolene skal den være med på å gi felles retning for arbeidet med elevene.

Bilde av slagord for skolene,Mestring, glede, mot og muligheter

Mestring, glede, MOT og muligheter !

Skolene i Nedre Eiker utvikler:

  • TENKERE som kan omsette teori til praksis.
  • KREATIVITET som stimulerer til utfoldelse og innovasjon.
  • SAMFUNNSBYGGERE som viser ansvar, omsorg og respekt.
  • HOLDNINGER som gir mot og evne til å utforske og utvikle eget potensial.