Krokstad skole har et årshjul hvor elementer har utviklet seg over tid til å bli tradisjoner. Vi knytter tradisjonene til skoleårets måneder.

August - september:

Fadderklassene på 1. og 5. trinn etablerer seg.

Skolens KLMere (kan litt mer ikt) og miljøarbeidere på 7. trinn får opplæring og starter opp.

Skolens DKSverter på 6. trinn får opplæring og starter opp.

Skolekoret for 4. – 7. trinn starter opp. Flere opptredener gjennom året ved arrangementer på skolen og ved Solberglia og Spinnerisletta sykehjem.

Kantine i storefri mandager og tirsdager ukentlig gjennom året i regi av 6. trinn.

Skogturer til utvalgte turområder for trinnene i Krokstadåsen:

 1. Skoleskogen ved Krokstad gård
 2. Skoleskogen ved Krokstad gård
 3. Svarttjern
 4. Lampetjern
 5. Lauvtjern
 6. Aslakkane
 7. Lokkeråsen

I tillegg har det blitt en tradisjon at Eiker Skogeierlag inviterer alle på 5. trinn i Nedre Eiker til eget skogarrangement i begynnelsen av september. Dette er noe skolen setter stor pris på.

August - november:

Prøysen i ord og toner for 3. trinn.

5. trinn har ekskursjon til Nedre Eiker kirke.

Markering av FN- dagen 24.oktober.

Solidaritetsprosjekt annet hvert år. Neste gang i 2016.

Desember:

Trinnene har juleverksteder.

Julekrybba laget av 6. trinn og lærer Toril Hoftun Knudsen i 1983 settes opp til 1. søndag i advent.

1. trinn har ekskursjon til Nedre Eiker kirke.

Luciaopptog ved 5. trinn med sang og lussekatter til alle på skolen.

Trinnene spiser julegrøt.

Juletregang i gymsalen siste skoledag før jul i 4. puljer.

Januar - mai:

Musikk, dans og drama for 1. trinn.

Februar - mars:

Temauke med forskjellig faglig innhold.

Ake - og skidager

Mars - april:

Påskeskolegudstjeneste for hele skolen arrangert av 2. og 6. trinn i samarbeid med kateket.

Mai - juni:

3., 4. og 7. trinn har separate ekskursjoner til Nedre Eiker kirke.

Våronn- og miljøuke tilknyttet tida før 17. mai.

17. mai - forberedelser. 2. og 5. trinn deltakere i arrangementet i samarbeid med FAU.

Vår- og sommerekskursjoner for trinnene:

 1. Lauvlia i Sigdal
 2. Blaafarveverket på Modum
 3. Barnekunstmuseet i Oslo
 4. Teknisk museum i Maridalen i Oslo
 5. Munchmuseet og Botanisk hage på Tøyen i Oslo
 6. Vikingskipsmuseet og Fram- og Kontikimuseene på Bygdøy i Oslo
 7. Bergverksmuseet, kirka og sølvgruvene på Kongsberg

Aktivitetsdag i skolegården og på IBK-banen

1. – 6. trinn. 7. trinn er behjelpelig for 1.- 4. trinn og har egen aktivitetsdag på Eknes sammen med Stenseths 7. trinn.

7. trinns avslutning i regi av lærere og klassekontakter.

Andre aktiviteter:

Bakerovnen i skolegården

Krokstad skolemuseum