Her kan du lese kort om vår historie, hvem vi er, hva vi driver med og hvor, og våre samarbeidspartnere.

Kulturskolen i Nedre Eiker startet opp i 1996 og har i dag én fulltidsansatt og 13 deltidsansatte. Rektor siden oppstart har vært Sven-Erik Nilssen. Samtlige ansatte er fagutdannede pedagoger. Som de aller fleste kulturskoler har vi hovedvekt på musikkundervisning på ulike instrumenter, men vi søker hele tiden å utvide tilbudet, og har i dag også undervisning i dans og Forfatterspire.
Opptredener, utadrettet virksomhet og samarbeid på tvers er en sentral og integrert del av undervsiningen. Det er viktig for oss at vi holder høy kvalitet på alle plan, slik at elevene kan oppleve mestring på sitt nivå. Vi har gode instrumenter og en stor og fin scene tilgjengelig.

Elever ved Kulturskolen opplever glede og mestring gjennom dans og musikk, de utvikler sine ferdigheter, dyrker sin kreativitet og blir kjent med mange uttrykksformer. Dette er nyttig for barnas personlige utvikling og har god effekt på skolegangen. På kulturskolen får hver elev individuell oppfølging og kan nå sitt fulle potensiale.

Mesteparten av undervisningen foregår på Folkets hus i Krokstadelva, men vi har også undervisning noen andre steder i kommunen i samarbeid med skolene og skolekorpsene. 

Vi har undervisning på følgende instrumenter: piano, gitar, fiolin, bratsj og cello, fløyte, klarinett, saxofon, trompet, horn, baryton, trombone, tuba og slagverk. Vi i har også undervisning i dans, og et skriveverksted (Forfatterspire). 

Hvilket instrument vil du spille? Hvilken aktivitet vil du delta på? Les mer om vårt undervisningstilbud.

Samarbeidspartnere

  • Kulturskolen gir undervisning til medlemmer i skolekorpsene i Nedre Eiker.
  • Kulturskolen samarbeider med grunnskolen og lag og foreninger i kommunen.
  • Kulturskolen driver Norges største El Sistema (strykeorkester) for elevene på Steinberg skole. Her samarbeider vi også med Oslo filharmoniske orkester.
  • Kulturskolen er involvert i UKM, Vestregionen ungdomssymfonikere og vi gir veiledning til søkere til Drømmestipendet og talentprogrammer på Norges musikkhøgskole og Barratt Due Musikkinstitutt.