Nøkkelinformasjon

Kulturskolen er et tilbud til alle innbyggere i Nedre Eiker kommune i alderen 6-18 år. Fagutdannede pedagoger gir undervisning i musikk, dans og skriving i egnede lokaler. Det er mulig å leie instrumenter rimelig. Elevene bruker det de lærer på konserter og opptredner hele året, til glede for alle kommunens innbyggere. Elevene får kunnskap og opplever mestring på sitt nivå. Vi har et tilpasset tilbud for alle - fra nybegynnere til de som er klare for å delta i et nasjonalt talentprogram. Kulturskolens virksomhet er forankret i Norsk kulturskoleråds fagplan og Nedre Eiker kommunes serviceerklæring. Vi samarbeider med grunnskolen og kommunens skolekorps.

Påmelding

Følg oss på Facebook:

  • Kulturskolen på Facebook
    Kulturskolen har en utstrakt konsertvirksomhet og arrangerer  opptredener hele året. Her kan du følge med på hva som skal skje framover og se bilder og videoer fra tidligere.

Åpningstider

Undervisning foregår på ettermiddagene. Ellers vanlig kontortid.

Telefon

909 31 059 / 32 23 28 05

E-post

Besøksadresse

A J Horgens vei 25
3055 Krokstadelva