Nedre Eiker kommune ønsker at Kulturskoletilbudet skal være tilgjengelig for alle barn og ungdom. Det er derfor mulig å søke om friplass ved behov. Her er opplysningene du trenger.

Man kan søke friplass dersom familien har en skattbar inntekt på mindre enn 3G (G = Grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2018 kr 96 883) 3G = kr 290.649,-.

Følgende retningslinjer gjelder for friplasser:

  1. Elevplass ved kulturskolen søkes på ordinær måte.
  2. Dersom familiens netto skattbare inntekt er 3G (kr 290.649,- pr. 1. mai 2018) eller lavere kan det søkes om friplass.
  3. Kulturskolen kan innvilge inntil 15 friplasser under forutsetning av økonomisk inndekning.
  4. Friplass innvilges etter søknad med vedlagt ligningsattest for siste ligningsår. Friplass må søkes og dokumenteres hvert skoleår.
  5. Innvilgning av friplass forutsetter at denne plasstypen er tilgjengelig i skoleåret det gjelder.
  6. Ordningen om friplass gjelder i den ordinære kulturskoleundervisningen.
  7. Friplass innvilges for ett skoleår av gangen.
  8. En elev kan kun disponere én friplass.
  9. Dersom antallet søkere overskrider 15 avgjøres tildelingen ved loddtrekning.