Her finner du en oversikt over dem som sitter i skolens ulike råd og utvalg. Du finner også lenker til rådene og utvalgene.

Representanter til råd og utvalg skoleåret 2016 - 2017

Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Skolens FAU

Leder

Janne Weiby Klevjer

Nestleder

Christine Lothe

Sekretær

Christel Bøyesen

Kasserer

Anne Kleven

Styremedlemmer:

Eva Trøan Holm

 

Eva Beate Svingen

 

Frank Jensen

Her finner du hva FAU på Stenseth skole skriver om seg selv:
FAU Stenseth skole

FAU Stenseth skole har egen e-postadresse:

Elevrådet ved skolen

Elevrådsrepresentanter blir valgt for et helt skoleår om høsten. Elevrådet består av elever fra 2-7.trinn og av disse blir det valgt leder og nestleder. Morten Dokken er kontaktlærer for elevrådet.

Elevrådets ledelse

Leder

Elise Bjerkelund

Nestleder

Emre Ahmet Adiyaman

Skolens samarbeidsutvalg - SU

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. I lenken under kan du lese mer om det Utdanningsdirektoratet sier om SU.Les hefte Samarbeidsutvalg

Skolens SU

 • Janne Weiby Klevjer
 • Eva Trøan Holm
 • Morten Dokken
 • Linda Ågren
 • Kjersti Rentsch
 • Anlaug Marie Mork

 Skolens miljøutvalg - SMU

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt arbeidsmiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Her er Utdanningsdirektoratets brosjyre om skolemiljøutvalg

Skolens SMU

 • Elise Bjerkelund
 • Emre Ahmet Adiyaman
 • Janne Weiby Klevjer
 • Eva Trøan Holm
 • Lena Heckendorn
 • Morten Dokken
 • Linda Ågren
 • Kjersti Rentsch
 • Anlaug Marie Mork