Oversikt over ansatte ved skole og SFO på Åsen skole.

 Administrasjon   
Navn: Stilling: E-post: Telefon:
Solberg, Eva Rektor 32231701
Nystad, Nina Inspektør 32231702
Granly, Nina Sekretær 32231700
Myrland, Lise Sosialfaglig 48142922
Gjennestad, Ingrid Helsesøster 32231706
Skole:  
Navn: Stilling: E-post:
Andersen, May-Britt Timelærer
Andersen, Monica Medrud Kontaktlærer 4a
Bekke, Aina Kontaktlærer 2a
Bergh, Kjetil Timelærer
Bjørge, Vegard Hope Lærling
Eliassen, Trond Kontaktlærer 6a
Evensen, Hanne-Gry Kontaktlærer 6a
Holmsen, Hege Timelærer/vikar
Holth, Lisell Kontaktlærer 7b
Høgsaas, Naomi Assistent
Johannesen, Unni Assistent
Johansen, Astrid Timelærer
Johansen, Kine Anine Kontaktlærer 1b
Karstad, Katrine Kontaktlærer 5a
Kristiansen, Stian Assistent
Laug, Sidsel Assistent
Ludvigsen, Ellen Kontaktlærer 3b
Ormåsen, Anita Bæver Timelærer
Pedersen, Marit Timelærer
Reiersrud, Bjørn Kontaktlærer 7a
Robstad, Sidsel Aaring Timelærer
Samuelsen, Gro Hilde Kontaktlærer 1a
Skarset, Trude Iren Kontaktlærer 4a
Skinstad, Randi Assistent
Stabekk, Angelica S. Timelærer
Westbye, Heidi Medalen Kontaktlærer 3a

SFO

Navn: Stilling: E-post:
Heggen, Elin T. P. Leder
Arnesen, Wenke Brakas Assistent
Johannessen, Unni Assistent
Myrhaug, Stine Assistent
Rust, Lisbeth Assistent
Dalen, Merethe Vikar  
Muggerud, Pål Arvid Vikar  
Shakila, Ansari vikar