Åsen skole har en godt etablert pedagogisk praksis som omfatter aktiviteter og arbeidsmåter for hele skolen. Skoleåret 2017-2018 har skolen to fokusområder i det pedagogiske utviklingsarbeidet; "Tett på realfag" og innføring av Office 365.

Tett på realfag

"Tett på realfag" er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag, og den gjelder fra 2015 til 2019. Strategien skal mobilisere, bevisstgjøre og forplikte dem som er tettest på barn og unge, og som har de beste mulighetene til å bidra til at barn og unge lærer og utforsker realfag med motivasjon og glede.

Nedre Eiker kommune er fra høsten 2017 en Realfagskommune. Åsen skole skal fra høsten 2017 ha fokus på realfag. I skolen skal elevene møte et realfaglig innhold som betyr noe for livene deres her og nå, og som gir relevant kompetanse for videre skolegang. Elevene skal få være utforskere i sin egen hverdag og erfare nytten av å bruke fagkunnskap og teknologi til å løse problemer og oppleve gleden ved å finne svar.