Åsen skole har en godt etablert pedagogisk praksis som omfatter aktiviteter og arbeidsmåter for hele skolen. I tillegg har skolen to fokusområder i det pedagogiske utviklingsarbeidet, PALS og Vurdering for læring

      

Pedagogisk praksis

Utviklingsområder