Verksteder 

Åsen skole har siden 1998 hatt verksteder i aldersblanding for 5.-7.trinn 3 timer i uken over 30 uker av skoleåret. Hvert verksted varer i 5 uker, og gruppene skal i løpet av skoleåret innom 6 forskjellige verksteder. Unntaket er mediaverkstedet som varer i 10 uker og er kun for elever på 6.trinn.

Fysikk og kjemi

På verkstedet "Einsteins hjørne" er vi forskere som undersøker verdens naturfaglige mysterier. Vi stiller spørsmål og prøver å finne vitenskapelige svar på ting som: Hva består luft av? Hvorfor kan vi ikke bruke et stereoanlegg på månen? Hva er magnetisme? Hvordan kan det ha seg at vann er tyngst ved 4 grader? Fysikk og kjemi er et fag som pirrer elevenes nysgjerrighet og utforskertrang, og på dette verkstedet legger vi til rette for at elevene gjennom elevaktiviteter får stimulert dette. På Einsteins hjørne tar vi for oss hverdagslige fenomener og prøver å gi enkle vitenskapelige forklaringer. I dette verkstedet skal elevene få smake litt på forskning. Det skal gjennomføres en rekke eksperimenter innen fysikk og kjemi, hvor de deltar aktivt. Her skal de få anledning til å gruble litt over problemer, komme med mulige virkninger og løsninger før vi gjør eksperimentene og observerer hva som faktisk skjer. Deretter kan de forsøke å svare på hvorfor de tror at det ble akkurat slik som det ble.

Fysisk aktivitet

I verkstedet «Aktiv» ønsker vi at alle elever tar aktivt del i det sosiale livet og fellesskapet på skolen ut fra egne forutsetninger og at alle får en opplæring med maksimalt utbytte. Verkstedet inneholder det samme opplegget hvert år, vi gjennomfører første gangen en kartleggingstest, deretter setter elevene seg individuelle fysiske målsetninger, og så jobber de mot disse i løpet av de 5 ukene verkstedet varer. Siste gangen gjennomfører vi en retest der vi sjekker hvorvidt eleven har opplevd fremgang på målsettingen sin. Målsettingen til elevene skal være konkret, tidsavgrenset, realistisk og kun sin egen. Etter at målsettingen er satt, setter vi opp en plan for hver enkelt over hva som skal til for å nå de målene en satte seg. Vi gir i dette verkstedet hver enkelt elev utfordringer for å maksimere læringsutbytte og ønsker at alle skal få økt fokus på viktigheten av en sunn livsstil og helse.

Tegning

”Å lære å tegne er å lære å se”.  Elevene får et hurtigkurs i kunsthistorien siden Antikkens tid. Deretter fokuserer vi spesielt på nasjonalromantikken, der lansdskapsmaling var et vesentlig element. Elevene velger seg fotografier som de kopierer til papiret, med vannfarger de blander ut, for å nærme seg den oiginale nyansen. Deretter "maler" de de samme bildene i digitalt tegneprogram for på denne måten å se ulikheten mellom digitalt og analogt produkt. Dersom de rekker, tar de for seg kubismen på tilsvarende måte.

Uteskole

Innholdet på uteskolen deles inn i temaene høst, vinter og vår, og elevene skal innom alle årstidene i løpet av disse 3 årene. Uteskolen har som mål å gi elevene positive erfaringer ute i naturen gjennom hele året. Vi håper at vi klarer å vise elevene forskjellige måter å bruke naturen på i de forskjellige årstidene. Vi legger vekt på at aktivitetene skal være fysisk utfordrene og ikke minst spennende, actionfylte og lærerike! Elevene gjør seg erfaringer rundt diverse utstyr og ikke minst betydningen av å kle seg etter været. Kos og hygge glemmer vi heller ikke, og vi brenner bål i de periodene vi kan det. Som regel lager vi noen måltider sammen i hver periode også. I de to siste høstperiodene har vi også arrangert en ”mini 71 grader nord” . Dette har vært svært populært og økt motivasjonen med tanke på innsats og ikke minst samarbeid innad i lagene!

Musikk

På musikkverkstedet skal elevene få ta i bruk sine kreative evner. De får komponere og spille musikk selv. Ved hjelp av ulike musikkprogram på data komponerer og bearbeider de musikk. De bruker elementer som allerede er laget og setter de sammen til sin egen komposisjon. De lærer også å bearbeide lyd. Hvordan de tar opp, klipper opp, limer sammen, justerer volum og bruker forskjellige effekter for å forandre lyden. Til slutt på verkstedet lager de sin egen cd. Der skal all musikken de har laget på verkstedet med. De designer også eget cover og brenner cd’er. I gjennom hele verkstedet må de gi og ta imot respons. De må også samarbeide om enkelte av oppgavene.
I tillegg til å komponere får elevene et første møte med gitarspill. De får lære en grunnleggende teknikk for hvordan de kan spille og de lærer noen akkorder. Akkordene de lærer gjør at de med litt trening kan spille enkelt til en rekke sanger.

Skolekjøkken

På "Skolekjøkken» legges det vekt på hygiene på kjøkkenet, samarbeid på aldersblanda grupper og gleden ved å lage egen mat fra bunnen av. De deles inn i faste grupper med tre eller fire på hvert minikjøkken. Vi har alltid en liten teoridel først, hvor vi snakker om og gjennomgår dagens oppskrifter. Deretter går elevene i gang på egenhånd og kokkelerer. Entusiasmen og gleden er stor på skolekjøkkenet! Bli derfor ikke overrasket om de vil trå til litt ekstra på hjemmefronten også! J De får alltid med seg oppskriften hjem, i håp om at de kanskje har lyst til å lage noe hjemme. Vi dekker et koselig bord, tenner lys og nyter maten sammen. Alle må smake, både underveis mens vi kokkelerer, og ikke minst sluttresultatet!

Media

Mediaverkstedet for 6.trinnselever går over 10 uker og er det eneste uten aldersblanding. Gruppestørrelsen er dermed også den minste. Elevene blir tatt ut fra verkstedene "Skolekjøkken" og "Musikk". Innholdet på verkstedet består i opplæring og bruk av fotoapparat til animasjonsfilm, filmkamera til spillefilm og redigering på data. De skal bli kjent med filmredigeringsprogrammet "Pinnacle" og bruke det som et verktøy til å rediger animasjonsfilm og spillefilm. Det blir satt fokus på grundig opplæring i hvordan man bruker vinkler, bildeutsnitt, og forskjellige virkemidler. Videre skal elevene lage filmskjema med storyboard og dreiebok for å planlegge filmingen sin. Ved skoleårets slutt arrangeres "Åsen filmfestival" der alle gruppene forteller om filmene sine og viser dem frem for hele skolen.

 Stasjonsundervisning 

Stasjonsundervisning er en av metodene som vi bruker for å gi variert og tilpasset undervisning. Metoden brukes innenfor de fleste fag, men vi bruker den mest innenfor opplæring i lesing, skriving, språkfag og grunnleggende matematikk.

Ved Åsen skole arbeider vi med vår egen modell etter inspirasjon fra Nylund skole i Stavanger. Elevene deles opp i grupper. Som regel har vi 4-5 stasjoner. Elevgruppene fordeles på hver sin stasjon. Lærer går nøye i gjennom hva som skal gjøres på hver stasjon slik at elevene vet hva som forventes av dem. Ved en av stasjonene sitter lærer og har veiledet undervisning. Etter en angitt tid, gir lærer beskjed om bytte av stasjon. Alle elever skal være innom alle stasjoner i løpet av en stasjonsundervisningsøkt.

Ved bruk av stasjonsundervisning opplever vi at elevene blir mer aktive. Sirkuleringen og forutsigbarheten gjør at elevene sjelden blir lei, men heller blir motiverte for nye oppgaver. Lærer opplever at det blir enklere å få veiledet enkeltelever og slik få gitt videre tips om hva elevene skal jobbe mer med.

Stasjonsarbeid er også en metode som egner seg godt for elevdeltakelse med hensyn på planlegging, gjennomføring og vurdering. Dette vet vi har en positiv effekt på elevers læringseffekt og motivasjon.

  Fellessamlinger

Åsen skole har en lang tradisjon for fellessamlinger. Hele skolen møtes til slike samlinger jevnt gjennom året på fredag i gymsalen etter lillefri.  Det går på omgang på trinnene å ha ansvar for samlingen, og det er elevene som er i sentrum. Innholdet i fellessamlingene viser stor variasjon. Det kan være små skuespill, dans, sang- og musikkfremføring og presentasjon av temaer de har arbeidet med på trinnet.
 

Det som fremføres, har de forberedt godt. De har samarbeidet, diskutert og blitt enige om hva de skal fremføre. De gleder seg til å opptre, og de gleder seg til å se hva andre har å vise frem. Elevene lærer seg å stå på en scene, og de lærer seg å være et godt publikum. Vi håper at elevene gjennom dette opplever at det skapes respekt for hverandres arbeid og talenter. Vi opplever at fellessamlingene skaper stolthet og samhold, og det gir nye impulser til  arbeidet med å skape et godt læringsmiljø.