Kontaktinformasjon:

 
Leder: Elin T.P. Heggen
Telefon kontor: 32231707
Telefon ute:

95418 410 (Lille-SFO)

902 36 519 (Store-SFO)

Telefon inne: 32231745

Våre åpningstider:

Vi har åpent fra kl.07.00 til kl.17.00.
SFO i Åsen har åpent fra skolen slutter i juni mnd. og frem til 30 juni. Vi åpner igjen i begynnelsen av august.  Det er kjernetid mellom kl.10.00-14.00 i ferier.

Planleggingsdager, høstferie og vinterferie er inkludert i prisen. Det er også mulighet for å kjøpe seg i plass i påske, romjul og juli måned. Det er da en SFO i kommunen som er åpen,  det har ofte vært Mjøndalen SFO. Det blir sendt ut en egen innmelding for dette. Vi gjør oppmerksom på at det er stengt ved alle SFO’ordninger de 2 siste ukene i juli måned.

Rektor har det overordnede ansvar for personalet, faglig innhold og økonomi. Leder ved SFO har ukentlige samarbeidsmøter med skolen.  De ansatte ved SFO samarbeider med skolens lærere der det er naturlig.  Alle ansatte ved Åsen SFO har taushetsplikt.

Åsen SFOs målsetting:

Det skal være:

  • et sted hvor det er trygge og gode rammer i forbindelse med daglige rutiner som innsjekking, henting/bringing, hvem som kan hente barnet, om det skal gjøres lekser på SFO, evt. sykdommer og allergier.
  • et sted hvor samarbeid skole/hjem/SFO er høyt prioritert.
  • et sted hvor man får utfolde sine kreative sider i forhold til innendørsaktiviteter og utendørsaktiviteter, vi nevner som eks. frilek, lek i gymsalen, forming, turer i skog og mark.
  • et sted hvor man har opplevelser og får følelsen av mestring, som igjen styrker barnets selvbilde
  • et sted hvor det ytes god omsorg og positiv nærkontakt av voksenpersoner
  • et sted hvor det blir skapt gode vilkår for sosial læring

Oversikt over fridager og planleggingsdager SFO

SFO-året