Oversikt over aktiviteter ved Åsen skole

Foreldremøter og
utviklingssamtaler

Foreldremøter og utviklingssamtaler avholdes to ganger i året. En i høstsemesteret i september og en i vårsemesteret i mars. Ekstra møter kan avholdes etter behov. Eleven er med på utviklingssamtalen.

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Nasjonale prøver gjennomføres om høsten på 5.trinn i lesing, regning og engelsk i oktober. Nasjonal kartlegging i regning og lesing gjennomføres på 1.-3. trinn i mai. I tillegg blir 3.trinn kartlagt i engelsk denne måneden.

I forkant av utviklingssamtaler foretas det ulike kartleggingsprøver i basisfag på alle trinn.

Aktiviteter

Høstsemester:
  • Oppstartsuker med skogdag på trinnet.
  • Skolejoggen i forbindelse med innsamlingsaksjonen i september
  • Julegudstjeneste, aldersblandet juleverksted i desember

Vårsemester:

  • Vintergleder - ski og skøytedag i februar
  • Sommersprell - friidrettsdag, fotballturnering, aktivitetsdager ute i juni.

Skoleavslutninger

Skoleavslutninger avholdes i slutten av hvert semester på hvert trinn. Foreldrekontakter og kontaktlærere samarbeider om arrangementet. FAU står ansvarlig for 7.trinnsavsluningen. Det er tradisjon på Åsen skole at 7.trinnselevene holder en stor forestilling i juni.

Feriedager

Dette skoleåret er høstferien i uke 40, vinterferien i uke 9 og påskeferien i uke 12.