Eknes ungdomsskole ligger i Krokstadelva og har ca. 360 elever. Skolen har i mange år profilert seg på prosjektarbeidsmetoden og underveisvurdering uten bruk av karakterer.

Toleranse - samarbeid - ansvar for egen læring - ansvar for sine omgivelser

Målet for skolens virksomhet er å skape helhet og og sammenheng i skolehverdagen.

Ved Eknes ungdomsskole ønsker vi å tilføre elevene kunnskap og utvikle deres metodiske og sosiale kompetanse. Vi vil arbeide for å bevisstgjøre elevene på egen læring og tilrettelegge en læringssituasjon som er tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger.
Tverrfaglig arbeid, varierte arbeidsmetoder og fleksibel organisering av arbeidsdagen står sentralt ved skolen. Prosjektarbeidsmetoden er med på å gjøre den enkelte elev ansvarlig for egen læring, og stimulerer til initiativ og kreativitet. Både gjennom samarbeid med andre elever og selvstendige arbeider vil elevene få en positiv læringsprosess.
Vi forsøker å fremme trygghet og trivsel gjennom fortløpende arbeid med teammiljøet, elevsamtaler og samarbeid med de foresatte. 

Nøkkelinformasjon

Facebook

Følg Eknes Ungdomsskole på Facebook

Åpningstider

Kontor: kl 08.00 - 15.30

Telefon

Kontor: 32 23 62 00

E-post

Besøksadresse

Gamle Riksvei 246
3055 Krokstadelva