Skolene i Nedre Eiker har felles reglement for orden og atferd, konsekvenser ved brudd på reglementet og vurderingskriterier. Den enkelte skole kan legge inn egne regler ut fra lokale forhold innenfor områder som f.eks. aktiviteter i friminuttene, grenser.

Felles ordensreglement for skolene i Nedre Eiker

Spesielt for Eknes Ungdomsskole

Ingen ut over de kommunale