Skolene i Nedre Eiker har felles reglement for orden og atferd, konsekvenser ved brudd på reglementet og vurderingskriterier. Den enkelte skole kan legge inn egne regler ut fra lokale forhold innenfor områder som f.eks. aktiviteter i friminuttene, grenser.

Felles ordensreglement for skolene i Nedre Eiker

Spesielt for Eknes Ungdomsskole

Eknes er en mobilfri skole. Det betyr at elevene leverer inn sine mobiler på morgenen og disse låses inn på teamrommene. Ved skoledagens slutt får elevene mobiltelefonene sine tilbake.