Eknes ungdomsskole har stort fokus på Vurdering For Læring.

Vurdering for læring er et landsomfattende prosjekt. Vi er inne i 2. året med jobbing her. Prosjekttiden er satt til tre år. Prosjektet legger vekt på de fire prinsippene for læring.