Eknes ungdomsskole har i mange år hatt fokus på forskningsbaserte vurderingsprinsipper som skal stimulere elevene til økt læring. Dette har resultert i større variasjon innenfor metoder og et bredere syn på hvordan elevene kan vise sin kompetanse.