Aldersblandete aktiviteter

  • Høstdag. Arrangeres gjerne siste uka før høstferien. Det er utarbeidet en treårssyklus som gjør at elevene blir kjent med forskjellige områder i kommunens nærområder.
  • Vinteraktivitetsdag. Dersom det er snø nok, avholder skolen aktivitetsdag i Årbogenområdet i nærheten av vinterferien.
  • Språkdag. Hvert år brukes en hel eller halv dag til å sette språk i fokus, også det i aldersblandete grupper. En trëårssyklus mellom engelsk, morsmålene til fremmedspråklige elever og språkfagene spansk/tysk/fransk gjør at alle elevene får blir med på alt i løpet av sine tre år på Eknes.
  • Mattedag. Elevene settes i grupper på tvers av trinn og team. Oppgavene er praktiske og underholdende og bidrar forhåpentligvis til økt interesse for matematikkfaget.
  • Et større aldersblandet opplegg hvert tredje år. Ei Eknesuke før alle elevene få være med på i løpet av ungdomsskoletida. Temaet kan være et skolejubileum eller innsamlingsaksjon til samarbeidsskolen i Gambia. Revy/kor/dans/musikk/formingsaktiviteter/hjelp til andre står ofte på programmet.

Desembersamling

Eknes har lang tradisjon på å arrangere adventsgudstjeneste i samarbeid med Nedre Eiker kirke. Vanligvis fredag før 1. søndag i advent. I de siste årene har skolen også hatt et arrangement på skolen for de elevene som ikke ønsker å gå i kirken. Informasjon om samlingen.

Eldretreff

To ganger i året arrangerer 9. trinn eldretreff på Folkets Hus i Krokstadelva. Planlegging og gjennomføring er en del av undervisningen i Mat og helse-faget.

Fredagsshow

Siste fredag i måneden arrangerer Elevrådet fredagsshow i Storsalen. Elever som har lyst, får underholde fra scenen.

Kantine

Kantina er åpen fra 11.00 hver dag. Her selges forskjellige melkeprodukter, bagetter og frukt. Det er "kantinelag" med elever som står for driften av kantina.

Midttimeaktiviteter

Midttimen på Eknes er 50 minutter og kan føles lang dersom man ikke har noe å gjøre. Derfor er det lagt til rette for forskjellige aktiviteter i siste del av midttimen. Mest populært er ballspill i hallen. Andre tilbud er film, musikkverksted, strikkeklubb og åpen sløydsal.

MOT

Eknes har vært MOT-skole i over ti år. MOT-lærerne Espen Andresen og Hilde Høivik og de utvalgte MOT-elevene deltar aktivt i ved forskjellige anledninger i skoletida, blant annet ved mottakelsen av de nye Eknes-elevene og på markeringen av MOT-dagen 23. november. Ofte har også alderblandete aktiviteter MOT-innslag.

Ossjøen

Ved oppstart av hvert skoleår reiser 10. trinn teamvis til Ossjøen ved Dagali. Elevene lager teltleir, får undervisning i botanikk og dyreliv, krigsminner og historier fra Svartedauen. Det arrangeres dagstur i det nære fjellområdet og villmarkstur med overnatting hvor man må klare seg med det man finner og fanger i naturen. Skolen dekker alle utgifter i forbindelse med turen, men elevene må selv skaffe seg nødvendig utstyr.

Praksisskole for Høgskolen i Buskerud

Eknes har i mange år vært praksisskole for Høgskolen i Buskerud. Skolen har praksisveiledere som tar i mot 2-3 studentgrupper hvert år. Praksiskoordinator er Magnus Bergdal

Vinterfest

Arrangeres dette skoleåret som en vinterfest på Samfunnshuset den 25. januar 2017. FAU står som arrangør.