Killingrud ungdomsskole ligger i Solbergelva. Nåværende bygg sto ferdig i 2001.

Hvert trinn har sin base. Skolen har ca. 250 elever fordelt på 3 klasser pr. trinn. Hver klasse har to kontaktlærere.

Våre verdier

å vise omsorg, å vise ansvar og å vise respekt

skal være synlig for elever og voksne gjennom hvordan vi samhandler med og møter hverandre. Vi ønsker en skole der elevene er trygge, får utfordringer tilpasset sitt nivå og tør å gjøre feil. Vi ønsker at elevene skal bli bevisst sin egen læring og sin egen utvikling ut fra eget nivå.

Nøkkelinformasjon

Facebook

Følg Killingrud ungdomsskole på Facebook

Åpningstider

Kontor: Mandag - fredag kl. 08.00- 15.00

Telefon

Kontor: 32 23 66 00

E-post

Besøksadresse

Killingrudalleen 12
3057 Solbergelva