Administrasjon

ETTERNAVNFORNAVNFUNKSJONEPOST
Hauger Grethe Bøe Rektor
Hansen Monica Undervisningsinspektør
Hamarstrøm  Kari Volden Sekretær
Falch Kjetil Rådgiver
Langrind Linda Sosiallærer
Skansen Jorunn Helsesøster

Pedagogisk personale

EternavnFornavnfunksjon e-post
Adams Irén kontaktlærer 9AB
Antonsen Stine kontaktlærer 9AB
Arnesen Egil aktivitetsleder
Bakke Heidi Marie kontaktlærer 8cd
Bjørnerud Lene kontaktlærer 10ef
Egge  Marianne assistent
Ekeland Siri  Blomseth kontaktlærer
Falch Hege Marie Andersen

trinnkoordinator

kontaktlærer 9ef

Hammer Kari faglærer kunst og håndverk
Hansen Joakim Odnes kontaktlærer 9ef
Hempel Nicole faglærer tysk
Hernàndez Mauricio Sànchez kontaktlærer 9ab
Hilden Runi kontaktlærer 8ef
Hole Anne-Lise Wang faglærer kunst og håndverk
Kayser Ole Andreas kontaktlærer 8ab
Løvold June assistent
Madsen Håkon  kontaktlærer 10cd
Müller Nna Tandberg

trinnkoordinator

kontaktlærer 10ab

Nordli Lise Tranum kontaktlærer 9cd
Olsen Jan-Andre kontaktlærer 8cd
Paulsen Jon Kristian kontaktlærer 10ab
Ramberg Steinar

trinnkoordinator

kontaktlærer 8ef

Sand Gro faglærer mat og helse
Vesterdal May Kristin faglærer