Administrasjon

ETTERNAVNFORNAVNFUNKSJONEPOST
Hauger Grethe Bøe Rektor
Hansen Monica Undervisningsinspektør
Hamarstrøm  Kari Volden Sekretær
Falch Kjetil Rådgiver
Langrind Linda Sosiallærer
Skansen Jorunn Helsesøster

Pedagogisk personale

EternavnFornavnfunksjon e-post
Adams Irén kontaktlærer 10ab
Antonsen Stine kontaktlærer 10ab
Arnesen Egil aktivitetsleder
Bakke Heidi Marie kontaktlærer 9cd
Barbosa Maria spansklærer

Bjørnerud Lene kontaktlærer 10cd
Dascalu Marinela faglærer 9.trinn
Egge  Marianne assistent
Ekeland Siri  Blomseth kontaktlærer 10cd
Falch Hege Marie Andersen

trinnkoordinator

kontaktlærer 10ef

Gorset Mia Røste

kontaktlærer 8ef

Hammer Kari faglærer kunst og håndverk
Hansen Joakim Odnes kontaktlærer 10ef
Hedemark Marianne Sanden faglærer tysk
Hilden Runi kontaktlærer 9ef
Hole Anne-Lise Wang faglærer kunst og håndverk
Kayser Ole Andreas kontaktlærer 9ab
Lindquist Håkon Filip kontaktlærer 8cd
Løvold June assistent
Madsen Håkon  kontaktlærer 8ef
Müller Nna Tandberg

trinnkoordinator

kontaktlærer 8ab

Nordli Lise Tranum faglærer 10.trinn
Olsen Jan-Andre kontaktlærer 9cd
Paulsen Jon Kristian kontaktlærer 8ab
Ramberg Steinar

trinnkoordinator

kontaktlærer 9ef

Sand Gro faglærer mat og helse
Steensen Nina kontaktlærer 10ab
Sæther Toril assistent
Vesterdal May Kristin faglærer