Administrasjon

ETTERNAVNFORNAVNFUNKSJONEPOST
Hauger Grethe Bøe Rektor

Hansen Monica Undervisningsinspektør

Hamarstrøm  Kari Volden Sekretær

Ramberg Steinar Rådgiver

Langrind Linda Sosiallærer

Skansen Jorunn Helsesøster

Pedagogisk personale

EternavnFornavne-post
Adams Irén
Antonsen Stine
Arnesen Egil
Bakke Heidi Marie
Bjørnerud Lene
Dascalu Marinela
Egge  Marianne
Ekeland Siri  Blomseth
Falch Hege Marie Andersen
Hammer Kari
Hansen Joakim Odnes
Hedemark Marianne Sanden
Hernandez Mauricio Sanchez

Hilden Runi

Hole Anne-Lise Wang
Kayser Ole Andreas
Krossen Tonje Sveia

Lindquist Lisbeth Marie
Løvold June

Madsen Håkon 
Nordli Lise Tranum
Olsen Jan-Andre
Paulsen Jon Kristian
Sand Gro
Sæther Toril
Vesterdal May Kristin