Skolene i Nedre Eiker har felles reglement for orden og atferd, konsekvenser ved brudd på reglementet og vurderingskriterier. Den enkelte skole kan legge inn egne regler ut fra lokale forhold innenfor områder som f.eks. aktiviteter i friminuttene, grenser.

Felles reglement for skolene i Nedre Eiker

Spesielt for Killingrud ungdomsskole

Killingrud er en mobilfri skole. Det betyr at elevene leverer inn sine mobiler på morgenen og disse låses inn i mobilskap i klasserommene. Ved skoledagens slutt får elevene mobiltelefonene sine tilbake.