Skoleåret 2019-20

Det velges nye medlemmer til råd og utvalg ved skolestart.

Leder av FAU: Hilde Fredriksen Rikheim

Leder av Elevrådet: Emilie Dahl