Vi legger vekt på hele mennesket og her blir elevene ivaretatt på valg for videregående, hvordan takle skoledagen og hjelp med helsemessige utfordringer.

Rådgiving Killingrud ungdomsskole

Elevene skal sikres et godt rådgivningstilbud innen sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving.

Sosialpedagogisk rådgiver Linda Langrind

Hun jobber spesielt med spørsmål knyttet til trivsel og det å finne seg til rette på skolen. Hun følger opp elever med stort fravær.

Utdannings-og yrkesrådgiver Steinar Ramberg

Han koordinerer faget utdanningsvalg, og har ansvar for å opprette og bevare kontakt med lokalt arbeidsliv og videregående skoler.

Faste aktiviteter

8.trinn: Begge rådgiverne presenterer seg og informerer om sine oppgaver.

 • Sosialpedagogisk rådgiver: Kartlegger i samarbeid med helsesøster elevens fysiske og psykiske helse (Helsesirkelen)
 • Individuelle samtaler, oppfølging og veiledning etter behov
 • Utdannings-og yrkesrådgiver: Presentasjon, hensikt og formål med faget utdanningsvalg

9.trinn:

 • Sosialpedagogisk rådgiver: oppfølging og veiledning etter behov. Samarbeider med helsesøster om å gi gruppetilbud til elever med foreldre i to hjem.
 • Utdannings-og yrkesrådgiver: Gruppeveiledning i forhold til framtidig utdannings- og yrkesvalg. Deltar i samarbeidsmøter der innsøking med fortrinnsrett vurderes til videregående skole.

10.trinn:

 • Sosialpedagogisk rådgiver: oppfølging og veiledning etter behov
 • Utdannings-og yrkesrådgiver: Individuell veiledningssamtaler i forhold til innsøking til videregående skole og foreldrekurs.

Helsetjenesten:

Helsesøster: Jorunn Skansen. Tilstede på Killingrud mandag, torsdag og fredag.

Faste aktiviteter

 • 8. trinn: Gruppe- og individuelle samtaler for å kartlegge elevens psykiske og fysiske helse, Veiing og måling blir foretatt individuelt (i hht. nasjonale og faglige retningslinjer).
 • 9. trinn: Helseopplysning i grupper innen temaene samliv, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon. Det gis gruppetilbud til elever med foreldre i to hjem. Klassene besøker også Helsestasjon for ungdom i Mjøndalen.
 • 10. trinn: Påfyllingsvaksine
 • På alle trinn: Individuell oppfølging av elever med spesielle behov. Det tilbys gruppesamtaler med tema vennskap, selvtillit og egne grenser, kropp, mobbing, seksualitet og rus. Målet er å få til endring på en negativ gruppeutvikling i klassen/vennegjengen.
 • Hun kan delta på foreldremøter og utviklingssamtaler. Foreldreveiledning tilbys ved behov.

Kontaktinformasjon

Sosialpedagogisk rådgiver: Telefon: 32 23 66 08

Utdannings- og yrkesrådgiver:  Telefon: 23 23 66 09

Helsesøster:    

 • Telefon: 23 23 27 60, mobil: 41 56 49 21 (Helsestasjonen)
 • Kontoret på Killingrud: 32 23 66 07