Vi legger vekt på hele mennesket og her blir elevene ivaretatt på valg for videregående, hvordan takle skoledagen og hjelp med helsemessige utfordringer.

Rådgiving Killingrud ungdomsskole

Elevene skal sikres et godt rådgivningstilbud innen sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving.

Sosialpedagogisk rådgiver er Linda Langrind.

Hun jobber spesielt med spørsmål knyttet til trivsel og det å finne seg til rette på skolen. Hun følger opp elever med stort fravær.

Utdannings-og yrkesrådgiver er Kjetil Falch.

Han koordinerer faget utdanningsvalg, og har ansvar for å opprette og bevare kontakt med lokalt arbeidsliv og videregående skoler.

Faste aktiviteter

8.trinn: Begge rådgiverne presenterer seg og informerer om sine oppgaver.

 • Sosialpedagogisk rådgiver: Kartlegger i samarbeid med helsesøster elevens fysiske og psykiske helse, (Helsesirkelen)
 • Individuelle samtaler, oppfølging og veiledning etter behov
 • Utdannings-og yrkesrådgiver: Presentasjon, hensikt og formål med faget utdanningsvalg

9.trinn:

 • Sosialpedagogisk rådgiver: oppfølging og veiledning etter behov. Samarbeider med helsesøster om å gi gruppetilbud til elever med foreldre i to hjem.
 • Utdannings-og yrkesrådgiver: Gruppeveiledning i forhold til framtidig utdannings- og yrkesvalg. Deltar i samarbeidsmøter der innsøking med fortrinnsrett vurderes til videregående skole.

10.trinn:

 • Sosialpedagogisk rådgiver: oppfølging og veiledning etter behov
 • Utdannings-og yrkesrådgiver: Individuell veiledningssamtaler i forhold til innsøking til videregående skole og foreldrekurs.

Helsetjenesten:

Helsesøster: Jorunn Skansen.  Tilstede på Killingrud mandag, torsdag og fredag.

Faste aktiviteter

 • 8. trinn: Gruppe- og individuelle samtaler for å      kartlegge elevens psykiske og fysiske helse, Veiing og måling blir      foretatt individuelt (i hht. nasjonale og faglige retningslinjer).
 • 9. trinn: Helseopplysning i grupper innen temaene      samliv, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon. Det gis      gruppetilbud til elever med foreldre i to hjem. Klassene besøker også Helsestasjonen for ungdom i      Mjøndalen.
 • 10. trinn: Påfyllingsvaksine
 • På alle trinn: Individuell oppfølging av elever med spesielle behov. Det      tilbys gruppesamtaler med tema vennskap, selvtillit og egne grenser,      kropp, mobbing, seksualitet og rus. Målet er å få til endring på en      negativ gruppeutvikling i klassen/vennegjengen.
 • Hun kan delta på foreldremøter og utviklingssamtaler. Foreldreveiledning      tilbys ved behov.

Kontaktinfo

Sosialpedagogisk rådgiver: ">Linda Langrind Telefon: 32 23 66 08

Utdannings- og yrkesrådgiver:"> Kjetil Falch  Telefon: 23 23 66 09

Helsesøster: ">Jorunn Skansen   

 • Telefon:23 23 27 60, Mobil; 41 56 49 21 ( helsestasjonen)
 • Kontoret på Killingrud: 32 23 66 07