Killingrud ungdomsskole har stort fokus på PALS og VFL.

PALS er en måte å tenke på. Bokstavene står for Positiv Atferd og Støttende Læringsmiljø. Vi startet arbeidet høsten 2010. Nå er vi inne i Modul 2. Dette er et skoleomfattende program.

Vurdering for læring er et landsomfattende prosjekt. Vi er inne i 2. året med jobbing her. Prosjekttiden er satt til tre år. Prosjektet legger vekt på de fire prinsippene for læring.