Her finner du informasjon om skolens tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø. Dette gjelder også forebyggende tiltak mot mobbing. Kommunens rutiner for å behandle saker etter §9a ligger her. §9a omhandler elevens skolemiljø.

Tiltak og planer for å motvirke mobbing på Killingrud ungdomsskole

  • Hvert trinn har sin base med klasserom og grupperom.
  • Vi gjennomfører trivselsfremmende tiltak både inne og ute i løpet av skoleåret.
  • Vi har en helhetlig tanke om hvordan vi skal jobbe for å motvirke mobbing på Killingrud ungdomsskole. Killingrud ungdomsskole er en MOT-skole og Nedre Eiker er en MOT-kommune. MOT skal utvikle robust ungdom, som inkluderer alle, gjennom å styrke bevissthet og mot. MOT skal være fremragende til å nå ungdom på en ungdommelig, mulighetsfokusert og oppriktig måte. Les mer om MOT.
  • PALS er en skoleomfattende innsatsmodell for å skape et godt læringsmiljø. Det legges vekt på at hele personalet ved skolen er samstemte.
    Grunnmuren i PALS-modellen er lærerens relasjonskompetanse. På grunnmuren står  fire søyler:
  1. Definerte positive forventninger,
  2. Å lære elevene forventninger og sosiale ferdigheter
  3. Oppmuntre, støtte og anerkjenne positiv atferd
  4. Møte og håndtere utfordrende atferd

  PALS 

Killingrud ungdomsskoles handlingsplan mot mobbing.

Kontaktinformasjon

Grethe Bøe Hauger, rektor

Telefon: 32 23 66 00
Mobil: 47 75 74 76