Krokstad skole

Krokstad skole var Nedre Eikers første faste skole. Den ble etablert i 1816 i en tømmerbygning like ved Tråkka. Fra 1859 og til litt utpå 1860-tallet holdt skolen til i en liten bygning i Lysakerveien. Dette huset er revet, men skal ha blitt tatt vare på. Midt på 1860 -tallet flyttet skolen til Sand i et hus der det tidligere hadde vært brennevinshandel og gjestgiveri. Noen år seinere kjøpte kommunen Klokkergården på Sand til skole der Buskerud Storsenter ligger i dag. Skolen holdt til på Klokkergården  helt til ca.år 1900. Den nye skolen stod ferdig i 1901 og fikk navnet Lyseng. Den lå der Krokstad skole i dag har sin leikeplass, øst for nåværende skole. I 1913 ble Lyseng påbygd. Den fikk samtidig nytt navn, Krogstadelven folkeskole. Denne skolen ble revet i 1968.

I 1957 ble 1. delen av nåværende Krokstad skole bygd. Det er den delen hvor vi i dag bl.a. har heimkunnskapsrom i 2. etasje. Delen utgjør vestfløya.  Ny fløy, ble bygd på i 1967 og kalles midtføya. I 1974 ble det igjen nytt påbygg i øst, den delen vi kaller østfløya. Nytt påbygg til kontorer, personalrom og SFO kom i 1991. Dette påbygget kom i forlengelsen av 1957- bygget. Neste trinn ble bygd på midtfløya i nord og kom i 1997 pga. skolereformen om at 6 åringene skulle ut av barnehagene og inn i skolen. Da fikk skolen 7. trinn. 1997- påbygget er forbeholdt 1. trinn. I tillegg har skolen overtatt den gamle tannklinikken som ble renovert til skolebibliotek og grupperom i 2011. I 2016 fikk vi en pavilijong med tre klasserom, samt opprusting av hele uteområdet. Skolen fremstår i dag som et tiltalende skolebygg.

Dagens skole er blitt en stor skole som består av seks byggetrinn. Skolebygget har et godt innemiljø med ventilasjon i alle rom.

Nøkkelinformasjon

Facebook

Følg Krokstad skole på Facebook

Åpningstider

Kontor skole: Mandag–fredag kl. 08.30–15.00
Kontor SFO: Mandag–fredag kl. 07.00–17.00

Telefon

Skole: 32238450 SFO:90571904

E-post

Besøksadresse

Skoleveien 5
3055 Krokstadelva