Åpningstider

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Morgen 07.00-09.20 07.00-09.20 07.00-09.20 07.00-09.20 07.00-08.30
Ettermiddag 12.20-17.00 13.05-17.00 12.20-17.00 12.30-17.00 12.30-17.00

Helåpne dager 07.00-17.00

Planleggingsdager skoleåret 2018/19: 1. august 2018, 2. januar 2019, 31. mai 2019

Kontaktinformasjon

Daglig leder Randi Anne Fehn Norbom: tlf. 32 23 84 66,

e-post:  

Basen: 99152123 1. klasse: 90571904

På Krokstad SFO jobber vi for at dere skal oppleve:


Sosialisering
SFO skal være et sted hvor barna knytter vennskapsbånd.
De har stor sosial læring i samhandling med andre barn og voksne. 

Fritid
Vi legger stor vekt på at SFO er barnas fritid.

Omsorg
Vi bryr oss om barna og viser omsorg.

Trygghet - både for barn og foresatte
Vi gir barna trygghet. Det er svært viktig for oss at dere som foresatte også opplever trygghet for barna deres.

Krokstad SFO er en aktiv SFO 
Vi legger stor vekt på at barna  både skal ha organiserte og uorganiserte aktiviteter i et trygt og godt miljø. 

Oversikt over fridager og planleggingsdager SFO

SFO-året