Oversikt over aktiviteter ved Krokstad skole skoleåret 2017/18

Måned

Uke

Dato

Årshjul

August

33

34

34

14.-17.

21.

Planleggingsdager   for lærerne

Første   skoledag for elevene

7C   på leirskole

September

36

36

37

38

5.

4.-6.

Skogdag 5.trinn

DKS "BLIKK" visuell kunst 2.,4. og 6. trinn

7D på leirskole

7B på leirskole

Oktober

40

42-44

 

Høstferie

Nasjonale   prøver 5. trin

November

 

 

 

45

46

 

6.+7

13.

Elevundersøkelsen   5.-7. trinn   

DKS Kouame møter barna. Musikk 1.-7. trinn

Kommunal planleggingsdag

Desember

 

50

51

 

13

21.

Elevundersøkelsen   5.-7. trinn

Luiciaopptog 5. trinn

Siste skoledag før jul

Januar

1

2

3

4

02.

8.-9.

15

22.-23.

Første   skoledag etter juleferien

DKS Drammen museum 5. trinn

DKS Katta i sekken, litteratur 3. trinn

DKS Fryktens fromasj, scenekunst 1.-4. trinn

Februar

9

 

Vinterferie

Mars

 

12

13

22.

 

 

Påskegudstjeneste - alternativt opplegg

Påskeferie

April

14

14

17

17

18

3.

6.

24.

Skolestart etter påske

DKS Glimt frå fortida, litteratur 6. trinn

DKS Satellitter på himmelen 5.-7. trinn

6A på leirskole

6D på leirskole

 Mai

 

18+19

19

21

22

 

 

7.

23.

30.

 

Våronn/miljødager

DKS Plopp, musikk 1.-7. trinn  

Besøk fra barnehager 

Foreldremøte for nye 1.klassinger   

Juni

23

23

25

25

 

7.

7.

20.

22.

 

 

Aktivitetsdag 1.-6. trinn (7. trinn hjelper til)

Skolestartere på besøk med foresatte

Avslutning for 7. trinn

Siste skoledag