Oversikt over aktiviteter ved Krokstad skole skoleåret 2018/19

Måned

Aktivitet

August

 20. august: Skolestart 2.-7. trinn kl. 09.00-12.00   1. trinn kl. 18.00

 

September

 5. september: Skogdag for 5. trinn

Uke 37: 7B på leirskole

Uke 38: 7C på leirskole

Fredag 28. september: siste skoledag før høstferien

Oktober

Uke 40: høstferie

Mandag 8. oktober: første skoledag etter høstferien

Uke 42+43: nasjonale prøver 5. trinn

15.-17. oktober: DKS Laget i verden - visuell kunst 2., 4. og 6. trinn

November

 

 

 Uke 44: nasjonale prøver 5. trinn

 19. november: kommunal planleggingsdag

Desember

10. desember: DKS Spor av dråper og røde nebb. Musikk 1.-5. trinn

13. desember: Lucia

Fredag 21. desember: siste skoledag før juleferie

Januar

3. januar: første skoledag etter juleferie

Februar

Fredag 22. februar: siste skoledag før vinterferien

Uke 9: vinterferie

Mars

 

Mandag 4. mars: første skoledag etter vinterferien

28. mars: DKS Far din er en tyv - litteratur 6. trinn

April

2. april:  DKS Rasmus og verdens beste band - musikk 1.-5. trinn

12. april: DKS Nå er du gud igjen. Scenekunst - 5., 6. og 7. trinn

Fredag 12. april: siste skoledag før påskeferie

Påskeferie 15. - 22. april.

Tirsdag 23. april: første skoledag etter påskeferie

Uke 18: oppstart Mattemaraton

 Mai

6.-7. mai: DKS Teaterkomiteen. Scenekunst 1.-4. trinn

6.-10. mai: 6C på leirskole

23. mai: foreldremøte høstens 1. trinn

20. - 24 mai: 6A på leirskole

29. mai: besøk fra barnehagene

Juni

19. juni: avslutning 7. trinn

Fredag 21. juni: siste skoledag før sommerferien