Oversikt over aktiviteter ved Krokstad skole skoleåret 2016/2017

Mnd

Uke

Dato

Årshjul

Aug

33

34

34

15.-18.08

18.08

Planleggingsdager   for lærerne

Første   skoledag for elevene

7C   på leirskole

Sept

36

38

07.09

19.-21.09

 Skogdag 5.trinn

 Visuell   kunst «Transitt» 2.,4. og 6. trinn. DKS.

Okt

40

41

42-44

44

 

Høstferie

 7A   på leirskole

 Nasjonale   prøver 5. trinn

 Jubileumsdager,   Krokstad skole 200 år

Nov

 

 

46

47

 

18.11

 21.11

Elevundersøkelsen   5.-7. trinn

 Kommunal   planleggingsdag      

 Konsert   «Lydrommet» 1.-7. trinn DKS

Des

49-50

50

51

 

09.+14.12

13.12

21.12

Elevundersøkelsen   5.-7. trinn

 «Jul   i gamle dager» 3. trinn Drammen museum

 Luciaopptog   5. trinn

 Siste   skoledag før jul

Jan

1

 

5

03.01

03.01

31.+31.01

Første   skoledag etter juleferien

 Kunst. 5. trinn Drammen museum

 DKS Scenekunst «Nå løper vi» 5.-7. trinn

Feb

9

 

Vinterferie

Mars

 

11

11-14

13.03

DKS   Litteratur «Elefantmannen» 6 trinn

Engelsk   3. trinn. Elektronisk

Lesing   og regning. Papirprøve 1.-3. trinn

 

April

14

15

16

16

17

06.04

 

18.04

19.-20.04

24.04

Skolegudstjeneste

 Påskeferie

 Første   skoledag etter påskeferien

 DKS   Scenekunst «Brødrene løvehjerte» 1.-4. trinn

 DKS   Litteratur «Purriot» 3. trinn

 Mai

18+19

22

 

30.05

Våronn/miljødager

Foreldremøte   for nye førsteklassinger             

Juni

23

 

24

25

 

08.06

08.06

 

15.06

21.06

Aktivitetsdag   1.-6. trinn (7.trinn hjelper til)

 Skolestartere   på besøk med foresatte

 Leirskole   6A

 Avslutning   for 7. trinn

 Siste   skoledag