Leseopplæring (SOL)

Gjennom kompetansehevingsprogrammet og observasjonsverktøyet SOL, systematisk observsjon av lesing, kan lærerne vise at de:

  • har kompetanse om lesing
  • kan bruke denne kunnskapen i forhold til elevene
  • har et system for å vise hvor elevene er i leseutviklingen
  • kan hjelpe flere elever til å lykkes i sin skolegang

Opplæring i sosiale ferdigheter (PALS)

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever.

Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ adferd.

Realfagssatsing

Vi går inn i 2. år av realfagssatsningen, og hovedmålene er: Styrke elevenes kompetanse og resultater i realfag. Styrke lærernes faglige og didaktiske kompetanse. (i alle fag). Skape entusiasme og positive holdninger til realfagene. Samtidig jobbes det med lesing i alle fag. Vi fortsetter å ha fokus på undring, nysgjerrighet og forskning hos lærere og elever, og gleder oss til videre kompetanseheving av store og små og inkludering av foreldre i satsningen.